СВЕ-ФЛЕКС - 25 ГОДИНИ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!

БЕСАВИТ ПФЕФЕР-РОВУРСТ

БЕСАВИТ ПФЕФЕР-РОВУРСТ

Арт. номер: М042015

 ОПИСАНИЕ: Комбиниран продукт за производство на сурово-сушени колбаси.

 Количество на влагане: 15-20 г/кг

Сфера на приложение:

  • Сурово-сушени продукти от раздробени меса (луканка, суджук, сушеница и др.)

Подправъчен профил: черен пипер

Начин на работа:

БЕСАВИТ Пфефер-Ровурст се влага в началото на технологичния процес, преди нитритната сол.
БЕСАВИТ Пфефер-Ровурст се използва в комбинация с БЕСАСТАРТ Стартерни култури

Препоръчителен влаго-температурен режим при използването на продуктите БЕСАВИТ и БЕСАСТАРТ:
1-ви ÷ 3-ти ден при 22-24ºС и около 92% относителна влажност за зачервяване, респ. зреене.
4-ти и евентуално 5-ти ден да зрее при 20ºС и 88% относителна влажност, след което се оставя да зрее при 18ºС до край, като относителната влажност трябва бавно да намалява (на два дни с около 2%).
Съхранява се при 12ºС и около 80% относителна влажност

Предимства:

  • Бързо и безпроблемно зреене
  • Регулирано намаляване на рН стойността
  • Отлично цветообразуване и цветостабилност
  • Балансирана хранителна среда с натурални подправки
  • Широка сфера на приложение за всички сурово-сушени видове колбаси
  • Лесна дозировка
  • Сигурна технология и постоянен вкус
  • Гарантирано производство