СВЕ-ФЛЕКС - 25 ГОДИНИ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!

Дайсери и слайсери

 


 

Дайсери

МОДЕЛИ DicR, CrozzdicR, SoftfoodslickR
ПРИЛОЖЕНИЕНарязване на правилни триизмерни форми (кубчета, ивички) на месо, колбаси, бекон, млечни продукти, риба , зеленчуци.
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТот 850 до 2 000 кг/час в зависимост от модела
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР
НА НАРЯЗВАНИЯ ПРОДУКТ
120 х 120 х 530 мм
МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА
НА НАРЯЗВАНИЯ ПРОДУКТ
-3° С
РЕШЕТКИ ЗА НАРЯЗВАНЕот 4х4 мм до 60х60 мм
ТРЕТА ДИМЕНСИЯ НА НАРЯЗАНИЯ ПРОДУКТнастройваема от 0 до 45 мм
ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТот 1,85 до 2,6 kW в зависимост от модела

DicR, CrozzdicR, SoftfoodslickR

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Слайсери

МОДЕЛИ FSK, FSE, FIC
ПРИЛОЖЕНИЕСлайсиране на месо без кост, месо с кост, бекон, шунки, варени продукти, млечни продукти, риба, зеленчуци.
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТдо 200 слайса /минута в зависимост от модела и размера на слайсиране
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР
НА НАРЯЗВАНИЯ ПРОДУКТ
360 х 220 х 700 мм
МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА
НА НАРЯЗВАНИЯ ПРОДУКТ
-4° С
ТРЕТА ДИМЕНСИЯ НА НАРЯЗАНИЯ ПРОДУКТнастройваема от 0 до 32 мм
ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТот 2,7 до 4,5 kW в зависимост от модела

FSK, FSE, FIC