СВЕ-ФЛЕКС - 25 ГОДИНИ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!

Индустриални системи

Кликни върху картинката за получаване на по-голяма

 

 

 

 

Индустриалните системи за производство на колбаси предлагат една цялостна концепция за напълно автоматизиран производствен процес и свеждане до минимум на зависимостта на
производството от субективния фактор.

Разработват се според специфичните технологични
и производствени изисквания на конкретния месопреработвател.

Сътрудничеството на Tipper Tie и Velati
в изграждането на индустриални системи
за автоматизация е продиктувано от общото
разбиране за тенденциите в месопреработвателния бранш.