СВЕ-ФЛЕКС - 25 ГОДИНИ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!

НОВИНИ

Покана за IFFA 2022

Коментарите са изключени за Покана за IFFA 2022

 

Заповядайте на IFFA 2022 от 14-ти до 19-ти май във Франкфурт, Германия!

Екипът на СВЕ-ФЛЕКС ще Ви посрещне на щандовете на нашите партньори!

Read more

Подмярка 4.2 представяне

Коментарите са изключени за Подмярка 4.2 представяне

Безвъзмездно финансиране за инвестиционни проекти 
до  3 000 000 евро 

 BG06RDNP001-4.013 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Read more

Проект BG16RFOP002-2.073-9173

Коментарите са изключени за Проект BG16RFOP002-2.073-9173

Read more

Иновативни решения за варене и пушене на колбаси – хибридна система 2850 от Kerres

Коментарите са изключени за Иновативни решения за варене и пушене на колбаси – хибридна система 2850 от Kerres

Нови решения с G.Mondini

Коментарите са изключени за Нови решения с G.Mondini

Read more

СВЕ-ФЛЕКС представя новата колекция на нашия партньор KERRES

Коментарите са изключени за СВЕ-ФЛЕКС представя новата колекция на нашия партньор KERRES

Read more

представяне на фирма Мондини – решения за малки и средни производства

Коментарите са изключени за представяне на фирма Мондини – решения за малки и средни производства

Read more

ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ SCHRÖDER

Коментарите са изключени за ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ SCHRÖDER

Уведомление от Све-Флекс

Коментарите са изключени за Уведомление от Све-Флекс

гр. Стара Загора
16.03.2020

Уважаеми партньори,

В контекста на последните събития в Европа в резултат разпространението на COVID-19 желаем да Ви уверим, че екипът на СВЕ-ФЛЕКС е предприел всички необходими предпазни мерки за превенция разпространението на вируса.
Към настоящия момент всички доставки на стоки ще бъдат осъществявани при нормалния ред, като се съблюдават завишени мерки за безопасност.
С оглед на безпроблемното обезпечаване със стоки и консумативи Ви молим своевременно да ни информирате при настъпване на промяна в потребяваните от Вас стоки и консумативи.

Екипът на СВЕ-ФЛЕКС е в готовност да Ви подкрепи професионално в така създалата се извънредна за всички ситуация!

Вярваме, че заедно ще се справим!

С уважение,
Георги Спиров
Търговски мениджър СВЕ-ФЛЕКС

нашия партньор – международно признатата компания МОНДИНИ

Коментарите са изключени за нашия партньор – международно признатата компания МОНДИНИ

Read more