СВЕ-ФЛЕКС - 25 ГОДИНИ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!

Инсталация на машини и обучение на персонала

  • Сервизните специалисти на СВЕ-ФЛЕКС ще инсталират tt1815Вашата машина, съгласно всички предписания на завода производител.

 

  • Всяка машина ще бъде настроена, съгласно спецификата на Вашето производство.

 

  • Операторският и технически персонал ще бъде обучен да използва, настройва и периодично да обслужва машината по най-добрият начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиентска служба: о88 787 41 78, о88 734 76 о2, E-mail: serviz@swe-flex.com