СВЕ-ФЛЕКС - 25 ГОДИНИ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!

Профилактична сервизна дейност

  • Периодичната инспекция на вашите машините, profilaktika съгласно утвърден график.

 

  • Професионално обслужване на техниката ви с цел обезпечаване на вашият производствен процес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиентска служба: о88 787 41 78, о88 734 76 о2, о88 756 48 оо, E-mail: serviz@swe-flex.com