СВЕ-ФЛЕКС - 25 ГОДИНИ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!

Уведомление от Све-Флекс

гр. Стара Загора
16.03.2020

Уважаеми партньори,

В контекста на последните събития в Европа в резултат разпространението на COVID-19 желаем да Ви уверим, че екипът на СВЕ-ФЛЕКС е предприел всички необходими предпазни мерки за превенция разпространението на вируса.
Към настоящия момент всички доставки на стоки ще бъдат осъществявани при нормалния ред, като се съблюдават завишени мерки за безопасност.
С оглед на безпроблемното обезпечаване със стоки и консумативи Ви молим своевременно да ни информирате при настъпване на промяна в потребяваните от Вас стоки и консумативи.

Екипът на СВЕ-ФЛЕКС е в готовност да Ви подкрепи професионално в така създалата се извънредна за всички ситуация!

Вярваме, че заедно ще се справим!

С уважение,
Георги Спиров
Търговски мениджър СВЕ-ФЛЕКС