СВЕ-ФЛЕКС - 25 ГОДИНИ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!

УНИСПАЙС СУПЕРФРЕШ

УНИСПАЙС СУПЕРФРЕШ

Арт. номер: 203355

 ОПИСАНИЕ: Комбиниран продукт за запазване на цвета и свежестта на продукта.

 Количество на влагане: 5 г/кг маса

Сфера на приложение:

  • Месни заготовки

Начин на работа:
УНИСПАЙС СУПЕР ФРЕШ се влага в началото на технологичния процес
Предимства:

  • Контролира рН-стойността
  • Съхранява свежестта на продукта
  • Фиксира и запазва траен цвета на продукта
  • Удължава трайността на продукта