СВЕ-ФЛЕКС - 25 ГОДИНИ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!

УНИСПАЙС ТЕНДЕР МИКС 200 АРОМАТ

УНИСПАЙС ТЕНДЕР МИКС 200 АРОМАТ

Арт. номер: 204447

 ОПИСАНИЕ:Комбиниран продукт за производство на шунка.

 Количество на влагане: 20 г/кг

Сфера на приложение:

  • За производството на шунки

Предимства:

  • Професионална формула
  • Лесна употреба
  • Висок икономически ефект
  • Ниски загуби при варене
  • Висока трайност на крайния продукт