СВЕ-ФЛЕКС - 25 ГОДИНИ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!

УНИСПАЙС ФОСФАТЕКС

УНИСПАЙС ФОСФАТЕКС

Арт. номер: 201009

 ОПИСАНИЕ: Помощно средство за кутиране

 Количество на влагане: 3-5 г/кг краен продукт

 Сфера на приложение:

  • Специална разработена смес от фосфати за месна емулсия
  • Малотрайни варено-пушени колбаси
  • Полутрайни варено-пушени колбаси
  • Трайни варено-пушени колбаси

Начин на работа:

Добавя се в началото на кутирането.

Предимства:

  • Мощно кутиращо средство
  • Подобрява водозадържащите и емулгиращи свойства на прата
  • Сигурно качество на готовия продукт