СВЕ-ФЛЕКС - 25 ГОДИНИ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВАШИЯ УСПЕХ!

ФРЕШ БИНД

ФРЕШ БИНД

Арт. номер: М513215

 ОПИСАНИЕ: Комбиниран продукт, запазващ свежестта на крайния продукт .

 Количество на влагане: 5 г/кг маса

Сфера на приложение:

  • Месни заготовки и месни продукти

Начин на работа:

    ФРЕШ БИНД се влага в началото на технологичния процес

Предимства:

  • Контролира рН-стойността
  • Запазване свежестта на продукта
  • Фиксира и запазва траен цвета на месото
  • Удължава трайността на продукта
  • Намалява загубите при термична обработка